DSCF1661

DSCF1662

DSCF1664

平成26年9月16日 静岡県トラック協会・静岡県自動車連合会主催の「安全運転コンクール」が静岡労政会館にて行われました。 弊社は「静岡県トラック協会長表彰」に加え、3年連続の特別表彰を受理しました。今後も安全運転で、サービスの向上に努めて参ります。